• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tokatariyetistiricileribirligi/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905305890814
  • https://www.instagram.com/tokataricilarbirligi/?hl=tr
    • TOKAT TAŞHAN SATIŞ MAĞAZAMIZ
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
ANLAŞMALI KARGOLARIMIZ
BAL TEBLİĞİ
Üyelik Girişi
Saat
DANIŞMANLARIMIZ

ZİR. TEKNİKERİ
ZEYNEP BİLGİN AYDEMİR
0356 228 38 80

 
 

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Tokat  Arı Yetiştirici Birlikleri Kuruluş  tarihi 2002 ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2002 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre kurulmuş olup; Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği 2002 yılında kurulmuştur. Ülkemizde arıcılık var olduğu günden bu yana, Tokat ülke arıcılığında önemli bir yere sahip olmuştur. Arıcılık ilimiz insanının ekonomisinin yanında kültüründe de var olan geleneksel bir üretim faaliyetidir. Geçmişten günümüze O nedenle ülke arıcılığında Tokat önemli bir yere sahiptir. Arıcılığın ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutu vardır. Bugün için binlerce köylü ailesi geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Daha doğrusu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sağlamaya çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tarımsal alanların verimliliğinde doğal floranın çeşitliliğinde ve devamında arıların tozlaşma ve döllenme özelliğinin etkisi büyüktür. Yani arı bizlere sadece bal vermez, tarım ürünlerimizin hormonsuz doğal tozlanmasını da sağlar. Ülkemiz arıcılığının yok olması halinde kaybımız sadece bal olmayacak, tarımsal ve bitkisel alanlar, doğa florasında da tahribat ve yok olmalar başlayacaktır. Arıcılarımızın sorunlarına bakıldığında, damızlıktan arı sağlığına kadar; gezginci arıcılıktan sağlık raporları tanzimine kadar; ekonomik ve sağlıklı bal üretiminden balın pazara arzına kadar çözüm bekleyen sorunlar vardır. Çağdaş toplumlarda kamu denetimi gören dernekler kurulmakta ve bu dernekler etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Bizlerde Çağdaş arı yetiştiricileri olarak böyle bir rolü üstlenmek için 2002 yılında Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliğini kurduk.

VİZYON

Doğal arı ürünleri üretimini gerçekleştirirken aynı zamanda arıcılığımızı, dünya arıcılığında hak ettiği yere getirmektir. Sürekli gelişen toplumlarda bilgi en önemli hazinedir. Birliğimiz; üyelerini bilgili, kendini yenileyen, araştırma kuruluşlarının çalışmalarını sahaya taşıyan, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutlarda sektörü adına katkı sağlayan, yetiştirdiği üretici yapısı ile ülkemizde örnek gösterilen, çalışmaları ile ülke arıcılığına yön veren, yetiştirdiği bilgili üretici ve doğal arı ürünleri ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Arı Yetiştiricileri Birliği olmaktır.


MİSYON

Tokat ballarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmak, Marka; sürekli emek, yatırım ve çalışmayı gerektirir. Bizler Tokat Balını dünya markası yapacağız,

Doğal bal üretmeyi arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu, doğal bal üretimini özümsetmek ve bu doğrultuda üretim yapmalarını sağlamak,


Arıcılığımız bu günkü hali ile ekonomik bir uğraş olmaktan çıkmış, gayri ekonomik bir uğraş haline gelmiştir. Arıcılığımızı ekonomik bir uğraş haline getirmek için bir dizi yapısal değişiklikler yapmak,

Ekonomik gelişim için bilgiye ulaşmak esastır. Bilgi üreten araştırma kuruluşları ile üreticiler arasında köprü oluşturmak, yapılan araştırmaları sahaya taşımak, sahada uygulanabilirlik sağlamak, bilgiyi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir.

Arı ürünlerinin insan sağlığına katkısının yanında arının polinasyonundan dolayı ekolojik dengeye ve tarımsal alanlara katkısı da yadsınmayacak derecede fazladır. Arının ve arıcının korunması, bu anlamda çalışmalar yapmak, arılarımızı ve arıcılarımızın hak ettiklerini almak için çalışmalar yapmayı görev edinmiştir.

Arıcılığımızın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma için bunca önemine karşın, Türkiye arıcılığının Eğitim, Damızlık, Arı sağlığı, Bal kalitesinin kontrolü, Gezginci arıcılık sürecinde yaşanan sorunlar ve Pazarlama gibi önemli sorunları vardır.Bu sorunlar çözüm arayışı asli görevlerimizdir.

Apiterapi konusunda çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalar içerisinde bulunmak,

Arı ürünlerinin üretiminde ve tüketiminde, üretici ve tüketici bilincini katkı sağlamaktır.
Yönetım Kurulu
ÇALIŞANLARIMIZ
Hava Durumu